PRIVACY VERKLARING – De Persberichten Service 

Wij zijn De Persberichten Service, onderdeel van De Bruijn PR. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar voor onze website hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website www.depersberichtenservice.nl (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving") 

Jonger dan 16 jaar 

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken. 

Persoonsgegevens 

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. 

Jouw toestemming 

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan Dan kunnen wij de samenwerking niet aangaan, er kan dan geen facturatie plaats vinden. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee? 

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig: 

 • Je naam 
 • Je geslacht 
 • Je adresgegevens 
 • Je woonplaats 
 • Je telefoonnummer 
 • Je e-mailadres 
 • Je betaalgegevens 

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals: 

Nieuwsbrief 
De Persberichten Service biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt. 

Beveiliging 
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: 

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie 
 • De toegang tot de gegevens is beveiligd met tweestapsverificatie 

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. 

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens? 

Verwerkers 
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze webdeveloper en onze betalingsverwerker. Deze partijen zijn "verwerkers" in de zin van de Relevante Wetgeving. 

Doorgifte 
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn. 

Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: www.debruijnpr.nl. 

Wijziging van de privacy policy 

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen. 

Jouw rechten 

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: 

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouwverzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouwgegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanafhet moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jouverwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Contact 

De Persberichten Service
(onderdeel van De Bruijn PR)
Kraanspoor 42
1033 SE Amsterdam
KvK-nummer: 64539393 020-2440075

De Persberichten Service
Powered by De Bruijn PR

Disketteweg 14
1033 NW Amsterdam
T 020 - 244 0075
E redactie@depersberichtenservice.nl 

Veilig betalen

© 2023 Alle rechten voorbehouden